Parametrinio statistinio kriterijaus sudarymo ir taikymo etapai

Uždavinio formulavimas. Tikimybinio modelio parinkimas. Šiame etape nustatoma koks yra matuojamo kintamojo tikimybinis skirstinys, kuris gali turėti vieną ar kelis nežinomus parametrus. Statistinės hipotezės užrašymas. Užrašoma hipotezė H0 (nėra skirtumo) ir jos alternatyva H1 (skirtumas yra). Hipotezę H0 laikome teisinga ir atmetame ją tik tuomet, kai duomenys rodo, kad ji labai mažai tikėtina. Statistikos parinkimas. Statistika T sudaroma taip, kad… Skaityti daugiau →

Reikšmingumo lygmuo

Reikšmingumo lygmuo

Statistinio kriterijaus sudarymo principai: Kriterijus yra tuo geresnis, kuo mažesnės abiejų rūšių klaidų tikimybės. Dėl imties atsitiktinumo praktiškai neįmanoma sudaryti kriterijaus, kad abiejų klaidų tikimybės būtų lygios nuliui. Dažniausiai parenkamas mažas teigiamas skaičius α ir nagrinėjami tik tokie kriterijai, kurių I rūšies klaidos tikimybė lygi α. α vadinamas reikšmingumo lygmeniu. Kriterijaus reikšmingumo lygmuo α = P(H0 atmetama| H0 teisinga) Tradiciniai… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Kaip tinkamai sudaryti anketą?

Turbūt kiekvienas ne kartą savo gyvenime atsakinėjote į kokią nors anketą prekybos centre, įsidarbinant ar kokioje nors valstybinėje įstaigoje. Vienos anketos pasitaiko labai lengvai suprantamos ir aiškios, o kitos jau pamačius į jos dydį atgraso ir verčia bėgti kuo toliau. Taigi, kam ji reikalinga? ANKETA (Klausimynas) – formalizuota grupė klausimų, kuriais siekiama gauti informacijos iš respondentų. Anketa reikalinga surinkti informaciją… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Kaip koduoti duomenis SPSS programoje?

SPSS programoje suvedinėjant duomenis pačioje pradžioje reikia susikurti kintamuosius, nusistatyti įvairius parametrus, duomenų tipus ir tik po to suvedinėti pačius duomenis. Programoje yra du langai: Data View ir Variable View. Data View lange jūs matysite tik pačius duomenis, o Variable View – visų kintamųjų vardus, tipą, ilgį ir kitus parametrus. Data View Variable View Taigi, aprašysime kas ką reiškia: Name… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Kaip suvesti duomenis SPSS programoje?

Šioje pamokoje parodysime kaip reikia suvesti duomenis SPSS programoje, kad būtų lengva ir patogu toliau atlikti skaičiavimus. Dažniausiai pasitaikantys duomenys yra skaitinės išraiškos arba nominalūs (lytis, išsilavinimas ir t.t.). SPSS programoje Data View dalyje yra skirta viena eilutė vienam matavimui ar respondentui. Pirmas pavyzdys (paprasti matavimai, skaičiai) Tarkime turime anketą ir joje paklausėme respondentų koks yra jų amžius ir ūgis.… Skaityti daugiau →

statistika

Dažnių skirstinių formos charakteristikos

Šios charakteristikos skaičiuojamos tik tada, kai duomenis galima grupuoti, t.y. turint kiekybinius, dažniausiai tolydžiojo kintamojo stebėjimo, duomenis. Dažnių skirstinio formos charakteristikos – tai histogramos (dažnių daugiakampio) formos charakteristikos. Jos yra dvi – ekscesas ir asimetrijos koeficientas. Jiems apibrėžti reikia centrinio empirinio momento sąvokos. Centriniu empiriniu j-tosios eilės momentu (žymimu mj) vadinamas dydis Asimetrijos koeficientas Imties asimetrijos koeficientas (skewness) Asimetrijos koeficientas… Skaityti daugiau →

Spss pavyzdys

Duomenų sklaidos charakteristikos

Pagrindinės sklaidos charakteristikos yra: Duomenų aibės plotis, Vidutinis nuokrypis, Dispersija, Standartinis nuokrypis, Kvartilių skirtumas, Kitimo koeficientas. Šios charakteristikos skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Dispersija Imties dispersija (variance) parodo duomenų sklaidą apie vidurkį. Imties dispersija Populiacijos dispersija Dispersija – viena populiariausių sklaidos charakteristikų. Jos privalumas yra tas, kad atsižvelgiama į visus duomenis ir pateikiamas vidutinis skirtumų nuo vidurkio kvadratas. Iš apibrėžimo matyti,… Skaityti daugiau →

vilibor

Nupjautasis vidurkis

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų… Skaityti daugiau →

duomenu padeties charakteristikos

Duomenų padėties charakteristikos

Tai charakteristikos, apibūdinančios duomenų ,,centrą”. Vidurkis. Mediana. Moda. Kvantiliai. Visos charakteristikos, išskyrus modą, skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Vidurkis Vidurkis (average, mean) – tai taškas, kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistinės eilutės elementams. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis. Vidurkis yra labiausiai paplitusi duomenų padėties charakteristika – yra skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, sesijos įvertinimų vidurkis, vidutinės kainos ir pan. Imties vidurkis Populiacijos vidurkis… Skaityti daugiau →

statistika

Statistinių metodų taikymo schema

Problema Duomenys (kintamieji) Normalieji Ranginiai Nominalieji Dviejų nepriklausomų imčių lyginimas Stjudento t kriterijus Mano – Vitnio – Vikoksono kriterijus Proporcijų lygybės Dviejų priklausomų imčių lyginimas Porinis Stjudento t kriterijus Vilkoksono kriterijus Maknemaro kriterijus Trijų ir daugiau nepriklausomų imčių lyginimas ANOVA Kruskalo – Voliso kriterijus Chi kvadratų nepriklausomumo kriterijus Trijų ir daugiau priklausomų imčių lyginimas Blokuotųhų duomenų ANOVA Frydmano kriterijus  … Skaityti daugiau →

Norite paklausti?