Statistikos pamoka

Kaip koduoti duomenis SPSS programoje?

SPSS programoje suvedinėjant duomenis pačioje pradžioje reikia susikurti kintamuosius, nusistatyti įvairius parametrus, duomenų tipus ir tik po to suvedinėti pačius duomenis. Programoje yra du langai: Data View ir Variable View. Data View lange jūs matysite tik pačius duomenis, o Variable View – visų kintamųjų vardus, tipą, ilgį ir kitus parametrus. Data View Variable View Taigi, aprašysime kas ką reiškia: Name… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Kaip suvesti duomenis SPSS programoje?

Šioje pamokoje parodysime kaip reikia suvesti duomenis SPSS programoje, kad būtų lengva ir patogu toliau atlikti skaičiavimus. Dažniausiai pasitaikantys duomenys yra skaitinės išraiškos arba nominalūs (lytis, išsilavinimas ir t.t.). SPSS programoje Data View dalyje yra skirta viena eilutė vienam matavimui ar respondentui. Pirmas pavyzdys (paprasti matavimai, skaičiai) Tarkime turime anketą ir joje paklausėme respondentų koks yra jų amžius ir ūgis.… Skaityti daugiau →

statistika

Dažnių skirstinių formos charakteristikos

Šios charakteristikos skaičiuojamos tik tada, kai duomenis galima grupuoti, t.y. turint kiekybinius, dažniausiai tolydžiojo kintamojo stebėjimo, duomenis. Dažnių skirstinio formos charakteristikos – tai histogramos (dažnių daugiakampio) formos charakteristikos. Jos yra dvi – ekscesas ir asimetrijos koeficientas. Jiems apibrėžti reikia centrinio empirinio momento sąvokos. Centriniu empiriniu j-tosios eilės momentu (žymimu mj) vadinamas dydis Asimetrijos koeficientas Imties asimetrijos koeficientas (skewness) Asimetrijos koeficientas… Skaityti daugiau →

Spss pavyzdys

Duomenų sklaidos charakteristikos

Pagrindinės sklaidos charakteristikos yra: Duomenų aibės plotis, Vidutinis nuokrypis, Dispersija, Standartinis nuokrypis, Kvartilių skirtumas, Kitimo koeficientas. Šios charakteristikos skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Dispersija Imties dispersija (variance) parodo duomenų sklaidą apie vidurkį. Imties dispersija Populiacijos dispersija Dispersija – viena populiariausių sklaidos charakteristikų. Jos privalumas yra tas, kad atsižvelgiama į visus duomenis ir pateikiamas vidutinis skirtumų nuo vidurkio kvadratas. Iš apibrėžimo matyti,… Skaityti daugiau →

vilibor

Nupjautasis vidurkis

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams. Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų… Skaityti daugiau →

duomenu padeties charakteristikos

Duomenų padėties charakteristikos

Tai charakteristikos, apibūdinančios duomenų ,,centrą”. Vidurkis. Mediana. Moda. Kvantiliai. Visos charakteristikos, išskyrus modą, skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Vidurkis Vidurkis (average, mean) – tai taškas, kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistinės eilutės elementams. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis. Vidurkis yra labiausiai paplitusi duomenų padėties charakteristika – yra skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, sesijos įvertinimų vidurkis, vidutinės kainos ir pan. Imties vidurkis Populiacijos vidurkis… Skaityti daugiau →

statistika

Statistinių metodų taikymo schema

Problema Duomenys (kintamieji) Normalieji Ranginiai Nominalieji Dviejų nepriklausomų imčių lyginimas Stjudento t kriterijus Mano – Vitnio – Vikoksono kriterijus Proporcijų lygybės Dviejų priklausomų imčių lyginimas Porinis Stjudento t kriterijus Vilkoksono kriterijus Maknemaro kriterijus Trijų ir daugiau nepriklausomų imčių lyginimas ANOVA Kruskalo – Voliso kriterijus Chi kvadratų nepriklausomumo kriterijus Trijų ir daugiau priklausomų imčių lyginimas Blokuotųhų duomenų ANOVA Frydmano kriterijus  … Skaityti daugiau →

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika, tai duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Dažnai išsamus surinktos  informacijos aprašymas bei duomenų grafikai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie visos populiacijos nagrinėjamas savybes. Aprašomoji statistika leidžia koncentruotai užrašyti informaciją, esančią dideliuose duomenų masyvuose. Todėl ji gali būti naudojama ir visos populiacijos duomenims apdoroti. Jeigu skaičiuojant naudojami visos populiacijos duomenys, tai rezultatas vadinamas populiacijos parametru. Jeigu skaičiuojant naudojami… Skaityti daugiau →

Pagrindinės statistikos sąvokos

Pradinės statistikos sąvokos

Tai kas ta statistika? Statistika – tai mokslas apie informacijos rinkimą, sisteminimą, analizavimą ir interpretavimą. Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikšta skaičiais, lentelėmis ar diagramomis. Trumpai statistikos esmę galima apibūdinti taip: Statistika nėra paprastas atsitikimų, reiškinių ar kokių nors daiktų ar dalykų skaičiavimas; statistika yra masinių reiškinių kiekybinis aprašymas, jų grupavimas (klasifikavimas) ir apibūdinimas rodikliais, jų  indikatoriais.… Skaityti daugiau →

Norite paklausti?