Rokeach vertybių klausimynas

Rokeach vertybių klausimynas (RVS, 1973). Rokeach vertybių apžvalgos teiginiai yra skirti apibūdinti tėvų terminalines (gyvenimo tikslas) vertybes ir instrumentalines vertybes, kurios atspindi priemones tikslams pasiekti. Rokeach vertybių apžvalgą sudaro du vertybių blokai: galutinių (terminalinių, jos atspindi pageidautiną galutinę egzistavimo būseną) – 11 vertybių ir tarpinių (instrumentinių, jos atspindi pageidautiną elgesio būdą arba priemones tikslams pasiekti.) – 11 vertybių.    … Skaityti daugiau →

Nerimo ir depresijos skalė (HAD)

,,Nerimo ir depresijos skalė‘‘ (angl. HAD, Zigmond and Snaith (1983)). Lietuviškas vertimas dar padarytas R. Bunevičiaus, S. Žilėnienės, 1991. Ją sudaro 14 klausimų, iš kurių 7 skirti  nerimo simptomams vertinti (subskalė HAD-N, klausimai Nr.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) ir 7 – depresijos simptomams vertinti (sub-skalė HAD-D, klausimai Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Kiekvienam klausimui priskirti… Skaityti daugiau →

Emocijų valdymas

Emocijų vertinimo skalė (SSRI)

Emocinis intelektas gali būti matuojamas Emocijų vertinimo skale („The Assessing Emotions Scale“, kurią sukūrė Schutte N.S., Malouff J.M., ir Bhullar N., 2009). Ši skalė dar vadinama savęs įvertinimo, emocinio intelekto testu arba „Schutte test“ – emocinio intelekto testu. Ši skalė grindžiama Salovey and Mayers originaliu emocinio intelekto modeliu. Klausimyną sudaro 33 klausimai, kurie yra padalinti į 4 subskales. Subskalių pavadinimai… Skaityti daugiau →

Skausmo intensyvumas

Skausmo vertinimas

Pasaulyje yra plačiai naudojamos kelios skausmo intensyvumo skalių rūšys. Šių skalių naudojimas oficialiai patvirtintas ir Lietuvoje Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-608. Juo buvo papildytas 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, nurodant, kad skausmo intensyvumas vertinamas pacientams nuo 3… Skaityti daugiau →

Funkcinis judėjimo testas

Funkcinis judėjimo testas (Keitel indeksas)

Modifikuotu Keitel indeksu vertinama arba viršutinių, arba apatinių galūnių funkcija. Maksimalus apatinių galūnių modifikuotas Keitel indeksas – 45 balai. Atliekama po 12 užduočių, skirtų apatinėms galūnėms. Dažnai naudojamas medicinoje ir kineziterapijoje nustatyti poveikį po tam tikrų programų. Apatinių galūnių funkcijai įvertinti skirtos tokios užduotys: atsisėsti lovoje iš gulimos padėties; gulint ant nugaros plačiai praskėsti kojas; atsistoti nuo kėdės; 15 s.… Skaityti daugiau →

Gyvenimo kokybės klausimynas

Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra vertinama naudojant anketas. Tai ypač populiarus klausimynas medicinoje ir kineziterapijoje, norint įvertinti prieš ir po tam tikrų programų ar reabilitacijos. Vienas dažniausiai naudojamų bendrųjų klausimynų yra SF-36 klausimynas (Trumpa sveikatos apklausos forma, angl. Short Form 36 Medical Outcomes Study questionnaire), kuris susideda iš 36 klausimų, atspindinčių aštuonias gyvenimo sritis: fizinį aktyvumą, veiklos apribojimą dėl… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Duomenų ir kintamųjų perkodavimas SPSS

Duomenų perkodavimas – tai duomenų redagavimo funkcija. Perkodavimas yra naujo kintamojo sukūrimas, kuomet yra originalaus kintamojo reikšmės yra pakeičiamos. Dažniausi atvejai, kuomet prireikia perkodavimo: Norint kintamojo esamas skaitmenines kategorijas sugrupuoti. Tai dažniausiai būna su Scale kintamaisiais, kuomet kintamojo reikšmės turi didelį dispersiškumą. Pvz.: jeigu turite nesugrupuotas 1000 respondentų pajamas sugrupuoti į dvi kategorijas: (1) 0-500 Eur. ir (2) >1000 Eur.… Skaityti daugiau →

Parametrinio statistinio kriterijaus sudarymo ir taikymo etapai

Uždavinio formulavimas. Tikimybinio modelio parinkimas. Šiame etape nustatoma koks yra matuojamo kintamojo tikimybinis skirstinys, kuris gali turėti vieną ar kelis nežinomus parametrus. Statistinės hipotezės užrašymas. Užrašoma hipotezė H0 (nėra skirtumo) ir jos alternatyva H1 (skirtumas yra). Hipotezę H0 laikome teisinga ir atmetame ją tik tuomet, kai duomenys rodo, kad ji labai mažai tikėtina. Statistikos parinkimas. Statistika T sudaroma taip, kad… Skaityti daugiau →

Reikšmingumo lygmuo

Reikšmingumo lygmuo

Statistinio kriterijaus sudarymo principai: Kriterijus yra tuo geresnis, kuo mažesnės abiejų rūšių klaidų tikimybės. Dėl imties atsitiktinumo praktiškai neįmanoma sudaryti kriterijaus, kad abiejų klaidų tikimybės būtų lygios nuliui. Dažniausiai parenkamas mažas teigiamas skaičius α ir nagrinėjami tik tokie kriterijai, kurių I rūšies klaidos tikimybė lygi α. α vadinamas reikšmingumo lygmeniu. Kriterijaus reikšmingumo lygmuo α = P(H0 atmetama| H0 teisinga) Tradiciniai… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Kaip tinkamai sudaryti anketą?

Turbūt kiekvienas ne kartą savo gyvenime atsakinėjote į kokią nors anketą prekybos centre, įsidarbinant ar kokioje nors valstybinėje įstaigoje. Vienos anketos pasitaiko labai lengvai suprantamos ir aiškios, o kitos jau pamačius į jos dydį atgraso ir verčia bėgti kuo toliau. Taigi, kam ji reikalinga? ANKETA (Klausimynas) – formalizuota grupė klausimų, kuriais siekiama gauti informacijos iš respondentų. Anketa reikalinga surinkti informaciją… Skaityti daugiau →

Norite paklausti?