Statistikos pamoka

Kaip sukurti apklausą internete?

Aptarsime kaip sukurti apklausą ar anketą internete lengvai ir patogiai. Turbūt daugelis yra susidūręs gyvenime, kai darbe, studijuojant ar draugų rate reikia apklausti žmones. Kadangi jau popierinės anketos nepraktiškos ir neekologiškos, tad norint greitai sukurti apklausą, patalpinti anketą ir surinkti tyrimo duomenis geriausias variantas yra jas paskelbti internete. Anketos nuorodas galima lengvai paskelbti socialiniuose tinkluose, grupėse ar persiunčiant jas elektroniniu… Skaityti daugiau →

Oswestry negalios indeksas

Oswestry negalios indeksas

Oswestry negalios indeksas    Jis skirtas juosmeninės stuburo dalies disfunkcijos sunkumui įvertinti pagal skausmo intensyvumą įvairiose gyvenimo situacijose. Klausimynas sudarytas iš 10 punktų, turinčių po 6 atsakymus (A – F). Iš kiekvieno punkto pacientas išsirenka jam labiausiai tinkantį atsakymą. Kiekvieno atsakymo raidė vertinama balu: A – 0; B – 1; C – 2; D – 3; E – 4; F… Skaityti daugiau →

Saviveiksmingumas

Saviveiksmingumo vertinimo skalė (GSE)

Norint išmatuoti saviveiksmingumą galima naudoti GSE klausimyną (angl. General Self-Efficacy Scale), kurį sukurė Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1995). Pagal autorių instrukcijas bus tiriama viena skalė – saviveiksmingumas. Klausimyną sudaro 10 teiginių. Teiginiai yra vertinami 4 balų skale (1 – visiškai nesutinku; 4 – visiškai sutinku). Skalės vertinimui yra apskaičiuojama skalės teiginių suma. Bendras skalės balas svyruoja nuo 10 iki 40… Skaityti daugiau →

Rokeach vertybių klausimynas

Rokeach vertybių klausimynas (RVS, 1973). Rokeach vertybių apžvalgos teiginiai yra skirti apibūdinti tėvų terminalines (gyvenimo tikslas) vertybes ir instrumentalines vertybes, kurios atspindi priemones tikslams pasiekti. Rokeach vertybių apžvalgą sudaro du vertybių blokai: galutinių (terminalinių, jos atspindi pageidautiną galutinę egzistavimo būseną) – 11 vertybių ir tarpinių (instrumentinių, jos atspindi pageidautiną elgesio būdą arba priemones tikslams pasiekti.) – 11 vertybių.    … Skaityti daugiau →

Nerimo ir depresijos skalė (HAD)

,,Nerimo ir depresijos skalė‘‘ (angl. HAD, Zigmond and Snaith (1983)). Lietuviškas vertimas dar padarytas R. Bunevičiaus, S. Žilėnienės, 1991. Ją sudaro 14 klausimų, iš kurių 7 skirti  nerimo simptomams vertinti (subskalė HAD-N, klausimai Nr.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) ir 7 – depresijos simptomams vertinti (sub-skalė HAD-D, klausimai Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Kiekvienam klausimui priskirti… Skaityti daugiau →

Emocijų valdymas

Emocijų vertinimo skalė (SSRI)

Emocinis intelektas gali būti matuojamas Emocijų vertinimo skale („The Assessing Emotions Scale“, kurią sukūrė Schutte N.S., Malouff J.M., ir Bhullar N., 2009). Ši skalė dar vadinama savęs įvertinimo, emocinio intelekto testu arba „Schutte test“ – emocinio intelekto testu. Ši skalė grindžiama Salovey and Mayers originaliu emocinio intelekto modeliu. Klausimyną sudaro 33 klausimai, kurie yra padalinti į 4 subskales. Subskalių pavadinimai… Skaityti daugiau →

Skausmo intensyvumas

Skausmo vertinimas

Pasaulyje yra plačiai naudojamos kelios skausmo intensyvumo skalių rūšys. Šių skalių naudojimas oficialiai patvirtintas ir Lietuvoje Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-608. Juo buvo papildytas 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, nurodant, kad skausmo intensyvumas vertinamas pacientams nuo 3… Skaityti daugiau →

Funkcinis judėjimo testas

Funkcinis judėjimo testas (Keitel indeksas)

Modifikuotu Keitel indeksu vertinama arba viršutinių, arba apatinių galūnių funkcija. Maksimalus apatinių galūnių modifikuotas Keitel indeksas – 45 balai. Atliekama po 12 užduočių, skirtų apatinėms galūnėms. Dažnai naudojamas medicinoje ir kineziterapijoje nustatyti poveikį po tam tikrų programų. Apatinių galūnių funkcijai įvertinti skirtos tokios užduotys: atsisėsti lovoje iš gulimos padėties; gulint ant nugaros plačiai praskėsti kojas; atsistoti nuo kėdės; 15 s.… Skaityti daugiau →

Gyvenimo kokybės klausimynas

Gyvenimo kokybės klausimynas SF-36

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra vertinama naudojant anketas. Tai ypač populiarus klausimynas medicinoje ir kineziterapijoje, norint įvertinti prieš ir po tam tikrų programų ar reabilitacijos. Vienas dažniausiai naudojamų bendrųjų klausimynų yra SF-36 klausimynas (Trumpa sveikatos apklausos forma, angl. Short Form 36 Medical Outcomes Study questionnaire), kuris susideda iš 36 klausimų, atspindinčių aštuonias gyvenimo sritis: fizinį aktyvumą, veiklos apribojimą dėl… Skaityti daugiau →

Statistikos pamoka

Duomenų ir kintamųjų perkodavimas SPSS

Duomenų perkodavimas – tai duomenų redagavimo funkcija. Perkodavimas yra naujo kintamojo sukūrimas, kuomet yra originalaus kintamojo reikšmės yra pakeičiamos. Dažniausi atvejai, kuomet prireikia perkodavimo: Norint kintamojo esamas skaitmenines kategorijas sugrupuoti. Tai dažniausiai būna su Scale kintamaisiais, kuomet kintamojo reikšmės turi didelį dispersiškumą. Pvz.: jeigu turite nesugrupuotas 1000 respondentų pajamas sugrupuoti į dvi kategorijas: (1) 0-500 Eur. ir (2) >1000 Eur.… Skaityti daugiau →

Norite paklausti?