Kategorija: Uncategorized

Parametrinio statistinio kriterijaus sudarymo ir taikymo etapai

Uždavinio formulavimas. Tikimybinio modelio parinkimas. Šiame etape nustatoma koks yra matuojamo kintamojo tikimybinis skirstinys, kuris gali turėti vieną ar kelis nežinomus parametrus. Statistinės hipotezės užrašymas. Užrašoma hipotezė H0 (nėra skirtumo) ir jos alternatyva H1 (skirtumas yra). Hipotezę H0 laikome teisinga ir atmetame ją tik tuomet, kai duomenys rodo, kad ji labai mažai tikėtina. Statistikos parinkimas. Statistika T sudaroma taip, kad… Skaityti daugiau →

duomenu padeties charakteristikos

Duomenų padėties charakteristikos

Tai charakteristikos, apibūdinančios duomenų ,,centrą”. Vidurkis. Mediana. Moda. Kvantiliai. Visos charakteristikos, išskyrus modą, skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Vidurkis Vidurkis (average, mean) – tai taškas, kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistinės eilutės elementams. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis. Vidurkis yra labiausiai paplitusi duomenų padėties charakteristika – yra skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, sesijos įvertinimų vidurkis, vidutinės kainos ir pan. Imties vidurkis Populiacijos vidurkis… Skaityti daugiau →

Norite paklausti?