duomenu padeties charakteristikos

Duomenų padėties charakteristikos

Tai charakteristikos, apibūdinančios duomenų ,,centrą”. Vidurkis. Mediana. Moda. Kvantiliai. Visos charakteristikos, išskyrus modą, skaičiuojamos tik kiekybiniams duomenims. Vidurkis Vidurkis (average, mean) – tai taškas, kuris vidutiniškai artimiausias visiems statistinės eilutės elementams. Skaičiuojamas tik kiekybinių duomenų vidurkis. Vidurkis yra labiausiai paplitusi duomenų padėties charakteristika – yra skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis, sesijos įvertinimų vidurkis, vidutinės kainos ir pan. Imties vidurkis Populiacijos vidurkis… Skaityti daugiau →

statistika

Statistinių metodų taikymo schema

Problema Duomenys (kintamieji) Normalieji Ranginiai Nominalieji Dviejų nepriklausomų imčių lyginimas Stjudento t kriterijus Mano – Vitnio – Vikoksono kriterijus Proporcijų lygybės Dviejų priklausomų imčių lyginimas Porinis Stjudento t kriterijus Vilkoksono kriterijus Maknemaro kriterijus Trijų ir daugiau nepriklausomų imčių lyginimas ANOVA Kruskalo – Voliso kriterijus Chi kvadratų nepriklausomumo kriterijus Trijų ir daugiau priklausomų imčių lyginimas Blokuotųhų duomenų ANOVA Frydmano kriterijus  … Skaityti daugiau →

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika

Aprašomoji statistika, tai duomenų sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodai. Dažnai išsamus surinktos  informacijos aprašymas bei duomenų grafikai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie visos populiacijos nagrinėjamas savybes. Aprašomoji statistika leidžia koncentruotai užrašyti informaciją, esančią dideliuose duomenų masyvuose. Todėl ji gali būti naudojama ir visos populiacijos duomenims apdoroti. Jeigu skaičiuojant naudojami visos populiacijos duomenys, tai rezultatas vadinamas populiacijos parametru. Jeigu skaičiuojant naudojami… Skaityti daugiau →

Pagrindinės statistikos sąvokos

Pradinės statistikos sąvokos

Tai kas ta statistika? Statistika – tai mokslas apie informacijos rinkimą, sisteminimą, analizavimą ir interpretavimą. Statistika – tai informacija apie veiklą ar procesą, išreikšta skaičiais, lentelėmis ar diagramomis. Trumpai statistikos esmę galima apibūdinti taip: Statistika nėra paprastas atsitikimų, reiškinių ar kokių nors daiktų ar dalykų skaičiavimas; statistika yra masinių reiškinių kiekybinis aprašymas, jų grupavimas (klasifikavimas) ir apibūdinimas rodikliais, jų  indikatoriais.… Skaityti daugiau →